ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

LARISSA

Ολοκληρωμένο project
LARISSA
COSTAS GATSIS

A modern orthopedic surgery was designed and completely renovated by our team to cover all the needs of a modern clinic. The forged cement with wooden walls in earthy tones and metallic industrial type lamps create a balanced and pleasant environment that a medical space requires.

 / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter