ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

NIKAIA │LARISSA

Ολοκληρωμένο project
NIKAIA │LARISSA
COSTAS GAGOS

Gagos Achitecture and Design undertook the architectural design and the construction supervision of a luxurious house in Nikea area of Larissa. It is a modern home with minimal and industrial lines. The perimetrical openings feature impressive glass elements and unite the interior with the exterior surroundings harmoniously. Metal chimneys remained visible to enhance the industrial feel. The lighting design has been organized in a way so that it can highlight the materials of the facade of the house externally and also create a relaxing atmosphere indoors.

 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter