ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center

TRIKALA

Ολοκληρωμένο project
TRIKALA
COSTAS GAGOS

The biggest name in the field of clothing in  Trikala region entrusted  Gagos Achitecture and Design the construction of a multi-storey shop. The Karakikes clothing and footwear department store  is located in the center of Trikala.
The earthy materials and the correct lighting in combination with operational excellence is the key to its success.

 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
 / ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ shopping center
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter