ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

LARISSA

Ολοκληρωμένο project
LARISSA
COSTAS GAGOS

IEK DIMITRA instructed our Design Team to plan, organize and implement the renovation of its facilities in Larissa and Volos, thus creating professional quality spaces for future profesionals. Over 30 specialties will be accommodated in new premises, raising the bar in private education at a national level. The photos are from the premises of Larissa.

 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
 / ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter