ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.

ΛΑΡΙΣΑ

PROJECT 2012
ΛΑΡΙΣΑ

Η άνεση για τους ιδιαίτερους ασθενείς αυτού του ιατρείου, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε γυναικολογικό ιατρείο, αποτέλεσε πρώτιστο μέλημα για την Εταιρεία Gagos Architecture & Design. Για αυτό το λόγο, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην επιλογή των επίπλων. Επίσης, σημαντικό στοιχείο στο χώρο αποτέλεσαν και τα τεχνητά φυτά όπου προσδίδουν την αίσθηση της αναγέννησης, όπου τελικά είναι και το ζητούμενο!
 

 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
 / ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter