ΘΡΑΚΑ

CHANIA │CRETE

Ολοκληρωμένο project 2014
CHANIA │CRETE
COSTAS GAGOS

Thraka is a way of capturing design in everyday life. A modern restaurant in Chania - Crete, where enjoying dishes from various cuisines of the world, seems like a relaxing meeting with a friend in your living room!

 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
 / ΘΡΑΚΑ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter