ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ

RAPSANI

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2016
RAPSANI
COSTAS GAGOS & JOHN FITILIS

The renovation of an old two-storey stone cottage in Rapsani was a huge challenge for our company which is one of the most difficult and most interesting projects we have undertaken. The primary objective to begin with, was the uncovering and unveiling of the old stone in all areas of the building both inside and out. The building has been plastered since its construction until the moment of its restoration. We worked with full respect to the architectural history of the house and we intervened in order to improve any technical problems such as insulation works, structural reinforcement of the mezzanine, excavation of an elevated courtyard and construction of a parking area, new heating system, construction of fireplaces, etc. In the second phase, there were interventions concerning the functionality of the residence. The ground floor, which was used to as a secondary area, now accommodates basic functions of the house such as the kitchen, the living room, the dining room and the W.C, while on the upper floor we created three large bedrooms, a guest house and a bathroom. The materials that have been used are natural such as reclaimed wood, real stone, Kourasanit as well as artificial ones such as manufactured stones by Hellas Stones, PVC flooring in old wood style, cement screed, metallic elements and glass). The colors that we chose are natural shades with some tones of intensity. After an excellent collaboration with the owners, all those who worked as a team in this project feel proud of the overall architectural outcome and the final image that this "old" residence secretes.

 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
 / ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΨΑΝΗ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter