ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

LARISSA

LARISSA
ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ GAGOS

Gagos Achitecture and Design has designed an American loft styled central apartment in Larissa. It features open plan spaces in order to meet the customer’s requirements. The ceiling with panels and hidden lighting around the room gives volume to the space, creating a relaxing atmosphere. The fireplace, which is the central element of the apartment, is visible from all parts of the flat. The two living rooms are separated by a large and impressive metal structure with storage spaces, without obstructing each other visually. Wood, marble, glass and metal coexist harmoniously in the living room and the bedroom. The walls are covered with brick and cement screed so that the apartment can have the sense of an American loft.

 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter