ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

LARISSA

Project 2010
LARISSA
GEORGE BODIKOULIS

A gynecological clinic has to provide security and confidence to its patients. That's exactly what Gagos Architecture & Design tried to do in this project. Wood is the basic material that dominates the space. Patients can now relax and expect the sweetest experience of their life!

 / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
 / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
CLOSE

Subscribe to Our Newsletter